АНАЛИЗ НА ПОД – ЧИСЛАТА

Когато редуцирате една сума от 1 до 9, независимо от операцията,
отбележете сумата. След това при интерпретирането вие може да я имате пред вид.
Под-числата не са без влияние и то – на всички етапи и стадии на изследването -
от числото на израза до персоналните години, минавайки през числото на
реализацията, пътя на живота, циклите на реализация.

Цифрите и периодите на шанс

Някои характерни цифри често пъти се оказват индикатори на вашите
шансове. Това са жизнения ви път, първата реализация във вашия път на живота
(деня плюс месеца на раждането), рождения ден и числото на изразителност.

Номера на телефона

Запишете всички цифри от номера на интересуващия ви телефон и ги сведете
от 1 до 9

Номер на улицата

Приведете към едно число от 1 до 9 номера на вашата улица (или на коя да
е друга улица или път)

Номер на банковата сметка и на кода на кредитната карта

Интерпретация

Регистрационен номер на колата

добри вибрации, въпреки някои малки повреди, които понякога са
необясними

Сведенията от досието или от кандидатския формуляр

Те могат да ви подскажат изхода на вашите
постъпки и кандидатура.

П Р А К Т И Ч Е С К И П Р И Л О Ж Е Н И Я

Така номерологията може да ви
помогне във вземането на правилни решения

Астрологически домове

Дом 1: предприемаческа дейност. Статут на предприятието. Имидж. Оценка
на развитието му.

Циклите на годината

финансов прогрес. Следете наличните пари в оборот. Банкови и
инвестиционни преговори. Ще имате някои проблеми в случай на лошо ръководство