Кратко въведение

Наистина това е факт, начина по който се изразяваме, нашите главни
референции са тясно свързани с числата, с количественото определение.