Архив за Юни, 2011

Влияние на астрологичния дом – Персонална година 6

Успехи в творческата дейност (артистична, естетическа). Помощ и
поддържане от прекия антураж (от хора, близки в работата или в частния Ви живот,
банката, висшата иерархия, родители и т.н.).

Здравето – Персонална година 6

Препоръчва се здравословен начин на живот. Установете нови правила в
живота си, дори само като превантивна мярка.

Парите – Персонална година 6

Ще направите разходи, за да подобрите начина си на живот и най-вече ще
повишите комфорта си.

Сантиментален живот – Персонална година 6

Характерни черти: добра воля. Честна любов. Хармония и равновесие в чувствата, но в нови условия.

Работата – Персонална година 6

Пълен разцвет на творческите сили.

Общ климат – Персонална година 6

Домашното огнище, децата мобилизират най-много вашето внимание.

Влияние на циклите на рождената дата – Персонална година 5

Цикъл 1: неочаквани събития с бързо развитие. Оформяне на проекти.
Нервност и прибързаност.

Влияние на астрологичните домове – Персонална година 5

Дом 1: творчески проекти и благоприятна търговска дейност. Повишаване
на енергийния потенциал. Нови сили.

Здравето – Персонална година 5

През година 5 енергията е добра. Тенденции към надценяване на
възстановителните сили.

Парите – Персонална година 5

Рисковете, обаче трябва добре да бъдат огледани, всяка безумна спекулация би могла да има лоши отражения (контролирайте и управлявайте вашите импулси и прибързани реакции).