Архив за Септември, 2011

Персоналните месеци

Бавни “вибрации”, рутинни и трудни. Спадане на енергийния Ви тонус. Не
обходимо е да се организирате и да следите внимателно за текущите сделки.
Избягвайте поемането на рискове.

Влияние на цикъла на рожденната дата – Персонална година 9

Цикъл 9: изживяване на някои нерешени стари проблеми. Спорове,
конфликтни ситуации, разочарования и трудности в личния ви живот. Благоприятен
период за външни контакти и комуникации с чужбина.

Влияние на домовете – Персонална година 9

Дом 12: криза, депресия, душевно страдание. Съмнения и отчаяние.
Необходимо е повече проницателност при отношенията ви с другите. Избягвайте
всякакви важни решения. Възможни са контакти с някои обществени организации.

Здравето – Персонална година 9

Инфекциите и нарушаване в обмяната на веществата са рисковете, присъщи
на година 9.

Парите – Персонална година 9

Характерни аспекти: размисъл, съобразителност, хитрост. Печалба може да
се очаква най-вече във връзка с чужбина. Риск от загуби или големи разходи, дори
фалит. Приключване с някои начинания или на стари сделки.