Архив за Октомври, 2011

Есенция

Есенция 22: сега е момента да овладеете ситуацията, но ако не го сторите
пазете се от последиците. Непоследователност, небрежност и грешки ви водят
директно към провал. Борете се с тенденциите към ексцесии и нервно напрежение.
Понякога извън материалните или юридически проблеми може да се очакват сериозни
блокажи във всички области.

Персонални дни

Ден, благоприятен за пътуване, за преместване и за обмяна с външни
субекти. Възможност за водене на преговори, за проучване, за намиране на нови
идеи, да сътворите нов проект или да убедите една аудитория.