Архив за Ноември, 2012

Творчески потенциал – потенциал на реализиране и реализация

Известност и популярност при условие, че отдавате предимство на
личностните взаимоотношения както в работата си така и извън нея

Път на живота ( жизнения път )

отваряне към комуникациите от международен характер или
към големи общности. Положително развитие, при условие, че не губите почва и
привилегировате диалога, както вътре така и вън от работата си.

Т а б л и ц и з а и н т е р п р е т а ц и я

Число 9: международно развитие. Големи социални и хуманитарни асоциации.
Обслужване. Образование, право, личностни взаиомотношения. Туризъм и всякаква
дейност свързана с чужбина.

Персоналните години на компанията

След тази дата се очакват значителни промени и бързо
развитие.

Главното предизвикателство

Главното предизвикателство е числото 3: опасност от разпиляване и
разнопосочност в комуникацията и в ръководене на търговските операции,
(още повече, че жизнения път е изразен с числото 3.)