Архив за Ноември, 2011

Преходни букви

Натиск и напрежения във всички направления. Поемане на задължения и
необходимост да се обръща внимание на близките. Да се следи отблизо здравето.
Добър период за учение и за преподавателска дейност, но също и за пътуване в
чужбина.