Архив за Август, 2011

Сантиментален живот – Персонална година 9

Семейството, близките, приятелите ще изискват много преданост и
самоотверженост.

Работата – Персонална година 9

Характерни аспекти: навън, чужбина. Проектите ви са напълно застрашени.
Добри успехи, ако дейността ви е свързана с държавни учреждения, или с клиенти.

Общ климат – Персонална година 9

Положителна “вибрация ” в емоционалната сфера. Добре е да се
опитате да овладеете тази тенденция. Всичко, което се отнася до чужбина не
попада в тази сметка и не би трябвало да срещне съпротива.

Влияние на цикъла на рождената дата – Персонална година 8

Цикъл 1: финансов успех и постижения. Положително професионално развитие.
Инвестиции. Несигурни сделки или спорове (понякога придружени с процеси).

Влияние на домовете – Персонална година 8

Дом 12: Законови проблеми (спорове, конфликти, противопоставяне).
Финансови несгоди (данъчни, банкови). Следете добре здравето си!

Здравето – Персонална година 8

Като цяло вашата енергия ще бъде отлична, въпреки промените присъщи на
година 8.

Парите – Персонална година 8

Характерни аспекти: усилия. Смелост. Кураж. Практичен дух. Различен вид
инвестиции, които най-често са плодотворни. Влагане на капитали също е възможно.
Покупки (тези покупки понякога може да се окажат излишно разточителни, дори
пищни… и без стойност).