Архив за Август 13th, 2011

Влияние на домовете – Персонална година 8

Дом 12: Законови проблеми (спорове, конфликти, противопоставяне).
Финансови несгоди (данъчни, банкови). Следете добре здравето си!

Здравето – Персонална година 8

Като цяло вашата енергия ще бъде отлична, въпреки промените присъщи на
година 8.

Парите – Персонална година 8

Характерни аспекти: усилия. Смелост. Кураж. Практичен дух. Различен вид
инвестиции, които най-често са плодотворни. Влагане на капитали също е възможно.
Покупки (тези покупки понякога може да се окажат излишно разточителни, дори
пищни… и без стойност).