Архив за Август 27th, 2011

Сантиментален живот – Персонална година 9

Семейството, близките, приятелите ще изискват много преданост и
самоотверженост.

Работата – Персонална година 9

Характерни аспекти: навън, чужбина. Проектите ви са напълно застрашени.
Добри успехи, ако дейността ви е свързана с държавни учреждения, или с клиенти.

Общ климат – Персонална година 9

Положителна “вибрация ” в емоционалната сфера. Добре е да се
опитате да овладеете тази тенденция. Всичко, което се отнася до чужбина не
попада в тази сметка и не би трябвало да срещне съпротива.