Архив за Декември, 2012

Циклите на годината

финансов прогрес. Следете наличните пари в оборот. Банкови и
инвестиционни преговори. Ще имате някои проблеми в случай на лошо ръководство

Персоналните години – дефиниране на проекти и цели

Завършване на операциите с положителен или
отрицателен резултат.

Предизвикателствата – проблеми с ръководството

финансови проблеми и такива с банките