Архив за Април, 2011

Дневните цикли

Ето и някои полезни съвети, отнасящи се до персоналните дни във връзка
с различните области от живота.

Месечните цикли

Всеки от тях може да бъде символизиран
посредством едно число, което ще отразява съдържанието на този месец.

Астрологични домове

Изисква се преди всичко да прояви самоконтрол и да не поема
никакви рискове. След рожденият й ден тя би могла да разчита на една по-добра
поддръжка от другите и да постигне известна стабилност.

Метод на интерпретация

Преди рождения ден на 13 юни е цикъл 2: с персоналната година 8, този
цикъл показва сключването на професионален или финансов контракт, както и
напредък в някоя конкретна област, но да се внимава от удари на съдбата.

Годишната графика

Ето как трябва да се разположи графиката на годишното изучаване.

Циклите на буквите

Изхождайки от буквите, които съставляват името и фамилията е възможно
да се извършат годишни прогнози

Преминаване през астрологичните домове

Едновременно с цикъла на рождената дата, ние сме подложени на влиянието
на преминаващия астрологичен дом

Изчисление на рожденния цикъл

Изчислението на циклите на рождената дата води винаги до резултат,
оставащ между числата 1 и 9, както и при личните години.

Изчисление на персоналната година

Мари – Пиер ще завърши своя цикъл от 9 години през 1997 или през
персоналната 9 година и ще започне нов цикъл през 1998 година,т.е. персонална
година – година 1.

Анализ на предизвикатествата, реализициите и цуклите

Тази реализация не е кармична. С жизнен път 6 съгласуването е постигнато
и тази реализация позволява едно голямо отваряне, противно на цикъл 4, който я
ограничава.