Номер на банковата сметка и на кода на кредитната карта

Интерпретация

Регистрационен номер на колата

добри вибрации, въпреки някои малки повреди, които понякога са
необясними

Сведенията от досието или от кандидатския формуляр

Те могат да ви подскажат изхода на вашите
постъпки и кандидатура.

П Р А К Т И Ч Е С К И П Р И Л О Ж Е Н И Я

Така номерологията може да ви
помогне във вземането на правилни решения

Астрологически домове

Дом 1: предприемаческа дейност. Статут на предприятието. Имидж. Оценка
на развитието му.

Циклите на годината

финансов прогрес. Следете наличните пари в оборот. Банкови и
инвестиционни преговори. Ще имате някои проблеми в случай на лошо ръководство

Персоналните години – дефиниране на проекти и цели

Завършване на операциите с положителен или
отрицателен резултат.

Предизвикателствата – проблеми с ръководството

финансови проблеми и такива с банките

Творчески потенциал – потенциал на реализиране и реализация

Известност и популярност при условие, че отдавате предимство на
личностните взаимоотношения както в работата си така и извън нея

Път на живота ( жизнения път )

отваряне към комуникациите от международен характер или
към големи общности. Положително развитие, при условие, че не губите почва и
привилегировате диалога, както вътре така и вън от работата си.