Числото на изразяване (на израза)

Това число е свързано с пасването на характерите и се проявява в
отношенията в ежедневния живот.

Интимното число

Интимното число е свързано с дълбоко и деликатно разбирателство, с
вродена симпатия, с любовно привличане на двете личности.

ПРИДРУЖАВАЩ АНАЛИЗ

Това изследване се отнася до два главни аспекта: сърдечното
разбирателство (съюз, фамилни отношения…) и професионално разбирателство
(сътрудничество, асоцииране).

Преходни букви

Натиск и напрежения във всички направления. Поемане на задължения и
необходимост да се обръща внимание на близките. Да се следи отблизо здравето.
Добър период за учение и за преподавателска дейност, но също и за пътуване в
чужбина.

Есенция

Есенция 22: сега е момента да овладеете ситуацията, но ако не го сторите
пазете се от последиците. Непоследователност, небрежност и грешки ви водят
директно към провал. Борете се с тенденциите към ексцесии и нервно напрежение.
Понякога извън материалните или юридически проблеми може да се очакват сериозни
блокажи във всички области.

Персонални дни

Ден, благоприятен за пътуване, за преместване и за обмяна с външни
субекти. Възможност за водене на преговори, за проучване, за намиране на нови
идеи, да сътворите нов проект или да убедите една аудитория.

Персоналните месеци

Бавни “вибрации”, рутинни и трудни. Спадане на енергийния Ви тонус. Не
обходимо е да се организирате и да следите внимателно за текущите сделки.
Избягвайте поемането на рискове.

Влияние на цикъла на рожденната дата – Персонална година 9

Цикъл 9: изживяване на някои нерешени стари проблеми. Спорове,
конфликтни ситуации, разочарования и трудности в личния ви живот. Благоприятен
период за външни контакти и комуникации с чужбина.

Влияние на домовете – Персонална година 9

Дом 12: криза, депресия, душевно страдание. Съмнения и отчаяние.
Необходимо е повече проницателност при отношенията ви с другите. Избягвайте
всякакви важни решения. Възможни са контакти с някои обществени организации.

Здравето – Персонална година 9

Инфекциите и нарушаване в обмяната на веществата са рисковете, присъщи
на година 9.