Здравето – Персонална година 6

Препоръчва се здравословен начин на живот. Установете нови правила в
живота си, дори само като превантивна мярка.

Парите – Персонална година 6

Ще направите разходи, за да подобрите начина си на живот и най-вече ще
повишите комфорта си.

Сантиментален живот – Персонална година 6

Характерни черти: добра воля. Честна любов. Хармония и равновесие в чувствата, но в нови условия.

Работата – Персонална година 6

Пълен разцвет на творческите сили.

Общ климат – Персонална година 6

Домашното огнище, децата мобилизират най-много вашето внимание.

Влияние на циклите на рождената дата – Персонална година 5

Цикъл 1: неочаквани събития с бързо развитие. Оформяне на проекти.
Нервност и прибързаност.

Влияние на астрологичните домове – Персонална година 5

Дом 1: творчески проекти и благоприятна търговска дейност. Повишаване
на енергийния потенциал. Нови сили.

Здравето – Персонална година 5

През година 5 енергията е добра. Тенденции към надценяване на
възстановителните сили.

Парите – Персонална година 5

Рисковете, обаче трябва добре да бъдат огледани, всяка безумна спекулация би могла да има лоши отражения (контролирайте и управлявайте вашите импулси и прибързани реакции).

Сантиментален живот – Персонална година 5

Вдъхновението има повече свобода несъмнено и ви тласка към подновяване и освежаване, да живеете по друг начин, особено по отношение на новите връзки, които създавате в семейната среда.