Работата – Персонална година 5

Повишени изисквания към качеството. Нови центрове на интересите. Желание за образование и за натрупване на още опит, за да
надскочите самите себе си.

Общ климат – Персонална година 5

През година 5 ще срещнете различни хора и по принцип се създават нови приятелства.

Влияние на цикъл на рождената дата – Персонална година 4

Вземане на решение или подписване на договор, което трябва да стане
с повишено внимание. Възможни са финансови затруднения.

Влияние на астрологичните домове – Персонална година 4

Неподвижност и стагнация. Здравето може
да бъде повлияно от тези трудни ситуации. Ниско самочувствие снижено физическо
съпротивление.

Здраве – Персонална година 4

Да се наблюдава: костната система, ставите ,зъбите, червата, панкреаса.

Парите – Персонална година 4

Характерни черти: борбеност, желание да се напредва. Неочаквани разходи
от всякакъв порядък (разходи за ремонт на повредени прибори, счупени стъкла,
кражба на предмет за всекидневна употреба, поправки на автомобила ви, и т.н.).

Сантиментален живот – Персонална година 4

Характерни черти: желание за изграждане или стабилизиране.

Работата – Персонална година 4

Характерни аспекти: постоянство. Кураж и желание да се “захванем”за нещо.
Битки с неравни оръжия, но с ясно изразена резистентност.

Общ климат – Персонална година 4

Годината 4 ограничава перспективите. Умората може да я направи още по-тежка.

Влияние на цикъла на рождената дата

Активност в процес на развитие, въпреки мъчителните
усилия за постигането или поддържането на солидни позиции.