Общ климат – Персонална година 8

Повече от всяка друга година, годината 8 ви дава импулси да развиете
собствения си творчески потенциал, като реализирате конкурентни ваши проекти.

Влияние на годишния ви цикъл – Персонална година 7

Цикъл 7: здравословни рискове. Депресивна тенденция. Възможни
закъснения и загуби. Благоприятен период за интелектуалното ви усъвършенстване.

Влияние на астрологичния дом – Персонална година 7

Дом 11: Подбор сред приятелите или антуража. Поставя се край на някаква
връзка. Закъснения в намеренията за усамотяване.

Здравето – Персонална година 7

Да се внимава за: нервите, сливиците, нарушения в обмяната, анемия,
депресии.

Парите – Персонална година 7

Характерни черти: финансови затруднения. Материална стегнация. Липса на
резерви или спестявания.

Сантиментален живот – Персонална година 7

Характерни черти: разсъдливост. Усамотяване. Вероятност от изненадващи
срещи.

Работата – Персонална година 7

Характерни черти: умора. Закъснение, спънки, противоречия. Добри
изненади, позволяващи предвижване напред.

Общ климат – Персонална година 7

Неочаквани събития могат коренно да променят хода на вашия живот.

Влияние на цикъла на рождената дата – Персонална година 6

Благоприятен период за балансиране на
емоционалния живот, което обаче може да бъде влошено от възобновяването на
стари нерешени проблеми и които трябва да се разрешат паралелно.

Влияние на астрологичния дом – Персонална година 6

Успехи в творческата дейност (артистична, естетическа). Помощ и
поддържане от прекия антураж (от хора, близки в работата или в частния Ви живот,
банката, висшата иерархия, родители и т.н.).