Цикъл 5

Цикъл 5

Първи цикъл: чувство за самостоятелност и за пространство. Възможни
промени и мутации. Пътувания. Учението е с променливи резултати, въпреки
значителните умствени способности, за бързо възприемане на материала. Нужда
от изразходване на енергия (спорт, развлечение…).
Втори цикъл: еволюция към едно по-скоро независимо положение,
подвижност, с неравномерен ритъм.
Чести промени и мутации. Разнообразни интереси.
Трудности в стабилизиране на живота, във всички области. Импулсивност
и прекалена свобода.
Трети цикъл: период на разгръщане на възможности, открития, пътувания,
нови дейности. Добър тонус и енергия. Понякога блокиране, блуждаене, несигурен
живот. Изострено нервно напрежение.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply