Архив за Април 16th, 2011

Първата гласна

Първата гласна в името показва черта от интимния характер на частния живот. Тази от фамилното име показва доминираща черта в характера в социалния живот.

Инициалите

Числото 7: вътрешен аспект. Разсъдливост, оригинални идеи. Прозорливост.

Нивата на израза

Емоционалността е това което най-трудно се контролира и задушава. Доминиращо: бурни реакции, объркани, обикновените или любовните взаимоотношения.

Кармична таблица

При отсъствие на числото: трудност при вземането на самостоятелно
решение, при налагане липса на собствено мнение или утвърждаване.

Число на осъществяване

Способност за съвместна работа или в колектив. Умее да дава съвети, да
контактува с хората.

Интимно число

Нужда от пълноценен, емоционален, дори брилянтен живот. Тенденция за
доминиране в семейството; във всички случаи отказ от зависимост или подтискане
от други.

Число на наследственост

Известна опитност, сръчност, откривателски способности или творчески
усет.

Число на активност

Активна енергия и чувство за предприемчивост. Упоритост. Опортюнизъм.
Нетърпеливост, неспособност за убеждаване.

Число на израза

Привлечен от пътуванията и от чуждите страни. Свръхчувствителност, нервна или
психическа неуравновесеност в случаите на отчаяние или на разочарование.
Нуждата от любов (да получи и да даде) е ключът на това число, понякога
белязано от голяма духовност.

Общ синтез

След като отбелязахте различните параметри и обработихте ниво по ниво
данните сега, вие разполагате с необходимите елементи да извършите един добър
синтез.