Архив за Април 17th, 2011

Анализ на предизвикатествата, реализициите и цуклите

Тази реализация не е кармична. С жизнен път 6 съгласуването е постигнато
и тази реализация позволява едно голямо отваряне, противно на цикъл 4, който я
ограничава.

Смекчени съотношения

Главните числа 2/11 и 4/22, изживяни като такива, имат превъзходство над
другите числа. Те се налагат от самосебе си. На това ниво на изследване, те не се
вземат под внимание при сравненията.

Среща на числа

Когато две числа се пресичат в един и същи период

Дуализъм

Когато две идентични числа се пресичат в един и същ период се говори за
дуализъм. Този аспект има негативна “вибрация”.

Предизвикателства и здраве

Предразположение към психосоматични проблеми. Понякога токсикомания. Инфекции.

Предизвикателство 8

Поука: да се реализира с усилие и постоянство, без да губи чувство за
баланс, за честност и справедливост.

Предизвикателство 7

Поука: да се научи да вярва на себе си и на живота.

Предизвикателство 6

Поука: подпомагай хората около теб, без да ги задушаваш, доказвай им, че
им вярваш, отстранявайки съмненията и безпокойствата.

Предизвикателство 5

Поука: избягване на крайности и прекомерно разнообразие. Постигане на
свободата си, без да се накърнят интересите на другите.

Предизвикателство 4

Поука: да се структурира и изгради, доказвайки винаги присъствие на
открит дух.