Цикъл 2

Цикъл 2

Първи цикъл: променливо развитие. Зависимост от обкръжаващата среда.
Емоционални напрежения. Опасност от претоварване. Търсене на приятелство и
съюз. Трудно се ориентира.
Втори цикъл: дейност в колектив или в екип. Променливо, неравномерно
развитие. Изгодни моменти за създаване на семейство или стабилна връзка.
Приятелства и връзки. Понякога проблеми в съвместната дейност или в семейството.
Нестабилно материално положение. Разочарование от емоционални връзки.
Трети цикъл: нови сдружения и интереси. Да се внимава с материалните
проблеми (възходи и спадове). Контакти и приятелства. Понякога нестабилност и
зависимост от другите.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply