Път на живот 8

Път на живот 8

Цел: да се реализира в конкретни дейности и постигане добра стабилност
в живота. Желание за осъществяване на амбициите.
Необходими качества: кураж, силен характер, чувство за справедливост и
реализъм.
Да избягва: злоупотреба с дадената му власт, агресивност или
непреклонност, както и нетолерантността.
Характеристики: една общо взето бърза еволюция, но с цената на
превъзмогване на многобройни препятствия; необходимо е добре да се подготви
за битките. Понякога трябва да се научи да изчака за да победи, в противен
случай риск от неблагоприятен обрат на нещата. Никога да не загърбва чувството
за справедливост и уважение към другите, за да избегне парични и юридически
проблеми. Може да успее в множество области, последователно или едновременно.
Жизнен път 8 фаворизира кариерата, свързана с търговия, сделки, финансии и
власт. Често пъти среща затруднения да постигне баланс между различните области
в живота си. Стреми се към създаване на комфорт и материална обезпеченост. Пази
равновесието в семейството. Привързаност към традиционните стойности. Мощна
енергия, способност за бързо възстановяване, но понякога злополуки или
здравословни проблеми му пречат временно.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply