Път на живота 4/22

Път на живота 4/22.

Цел: да се реализират конкретно амбициите по отношение на собствената
личност, както и по отношение на общността.
Необходими качества: търпение, упоритост, решителност, разбиране на
другите.
Да се избягва: нереалистичните идеи; прекалено твърди принципи,
незаинтересоваността към близките.
Характеристики: същите характеристики, както за 4; освен това да се
поставят високи изисквания в живота и преди всичко по-силно развита
съзнателност. Стремеж да помогне на колектива, да се посвети напълно на велика
цел. Реализацията е улеснена в големите структури или в чужбина. Липса на
достатъчно време за подпомагане на близки и семейство. Тенденция да не се
вслушва в себе си и да подценява уравновесения начин на живот. Понякога губи
чувството за реалност, неадекватност и сериозни нервни или психологични
проблеми. В идеалния случай попадащите в тази група достигат до способността
да се владеят и реализират значими проекти с обществена стойност. В противен
случай живота на 4 се изживява в неговия най-ограничен аспект.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply