Интимното число

Интимното число

——————

Гласните букви ни дават представа за вътрешния мир на личността. Това е

областта на желанията, мотивациите, латентните способности, както и на

емоционалните и “афективни” преживявания. Това, което се чува на това ниво не

може да бъде уловено, непосредствено, от външния свят.Отбележете интерпретацията

на интимното число, вземайки под внимание активното влияние на гласните в

собственото име и връзката с гласните на фамилното.

Мари – Пиер Берневал има интимно число 9, произлизащо от числата 7 и

2/11.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply