Работата

Всичко благоприятства някои желания да станат действителност преди края
на годината, при условие, че се положат усилия преди летния сезон, въпреки
пречките. Укрепване на състоянието. Промени. Промоция. Начало на една дейност,
от колективен характер или от обществена полза.
Характерни аспекти: вдъхновение, въображение, нови идеи, желание за
подобряване на условията на труд. Грижа за стабилността. Промени в структурата
на активност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply