Персонална година 1

Трябва да се разчита по-скоро върху усилието и персоналната инициатива,
отколкото на някакви хипотетични благоприятни обстоятелства, особено през
първото полугодие, когато съществува вероятност от блокаж. Второто полугодие
предлага реални шансове за конкретни реализации.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply