Предизвикателствата – проблеми с ръководството

Предизвикателство 1: проблеми с ръководството, с йерархията. Твърде
отслабена политика. Лошо дефинирани цели.
Предизвикателство 2: проблеми с партньори, с асоциация и със
сътрудниците. Двойнственост или противоречие в развитието.
Предизвикателство 3: дисперсия и напрегнатост. Лошо дефинирана търговска
политика. Трудности във вътрешните и външни комуникации.
Предизвикателство 4: проблеми с вътрешната организация и със структурата.
Управленческата дейност е зле дефинирана. Недостиг на продукция. Недостатъци в
складовата политика и управлението на резервите.
Предизвикателство 5: нестабилност на структурата на едно или друго равнище.
Крайности в управленческата политика. Трудности за бързото адаптиране към
конкретните условия. Неподготвени сте за разнообразни решения.
Предизвикателство 6: проблеми в кадровото управление. Дебалансиране на
структурите. На политиката ви липсва отвореност. Понякога фамилното ръководство
тегне върху работата на предприятието ви.
Предизвикателство 7: не показвате много прозорливост в избора си или в
ориентирането в обстановката. Липсва ви умение и опит. Закъснения и
непостоянство.
Предизвикателство 8: от финансови проблеми и такива с банките.
Ръководството ви не е било организирано в дългосрочна перспектива или не е бил
прилаган добър контрол. Грешни инвестиции.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply