Път на живота ( жизнения път )

Път на живота 1: творческа реализация, финалностq новаторство,
способност да се наложи чрез инициативност и воля за успех. Тенденция към
авторитаризъм.
Път на живота 2: неравномерно развитие, но добро ръководство и
интересни шансове. За да има успех е нужно добро партньорство или сдружение.
Съществуват периоди на двойнственост и на несигурност, както и на изчакване,
които могат да имат негативни последици. С числото 11 успехите са по-ясно
изразени, но и рисковете са по-големи.
Път на живота 3: добро развитие. Път отворен към комуникации, към
творчество. Търговската дейност е печеливша и успехът е сигурен и улеснен при
условия управлението да е на ниво и усилията да бъдат целенасочени.
Път на живота 4: бавно, но сигурно развитие. Успехите се дължат на
доброто ръководство и на организацията на труда. Тенденции към прекалено строг
ред и дисциплина и към ограничен поглед в перспектива. С числото 22, амплитудата
е по-широка.
Път на живота 5: експанзивно развитие, белязано с множество спънки.
Нестабилността понякога носи рискове, но професионализмът, бързото адаптиране в
практически условия позволява, често да се избегне най-лошото.
Път на живот 6: преобладават грижата за балансираност и добро управление,
без да се подценява стойността на междуличностните отношения, често пъти
привилегировани. Внедряване на изделия и услуги. Добра “вибрация” по отношение
на естетическата или артистична област, трайни успехи при условия, че се направи
добър избор.
Път на живота 7: този път подхожда добре за специализираните области,
които изискват анализ, изследователска дейност, проучване или въображение.
Понякога успехът е впечатляващ, често пъти неочакван. Целите не са чисто
материални, но административното управление трябва да се следи много строго.
Път на живота 8: амбициозно развитие към успехи и финансови изгоди.
Бързо постигане на висока производителност с конкретни резултати. Трябва обаче
да се запази стабилността на структурата и на доброто управление, тъй като в
противен случай пропадането може да бъде толкова впечатляващо, колкото и успеха.
Път на живота 9: отваряне към комуникациите от международен характер или
към големи общности. Положително развитие, при условие, че не губите почва и
привилегировате диалога, както вътре така и вън от работата си.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply