Влияние на цикъла на рождената дата – Персонална година 6

Цикъл 1: нова сърдечна връзка и семейни ангажименти, благодарение на
благотворното влияние на аспектите на съюзяването. Спорове за разрешаване.
Възможни операции с недвижими имоти.
Цикъл 2: Преосмисляне на съществуващи връзки, професионални или частни.
Асоциране, съглашение, обединение. Внимавайте във финансовите операции:
избягвайте поемането на рискове с недвижимо имущество или при сделки от семейно
естество.
Цикъл 3: грижи и трудности в процес на уреждане. Периода е благоприятен,
носи сигурност. Стабилизиране във всяка област на живота ви. Споровете, ако има
такива, имат благоприятен изход.
Цикъл 4: неприятности в семейството или в любовните ви отношения. Тежък
климат, спънки, време, разходи. Понякога вземането на решения е затруднено.
Запазете статуквото.
Цикъл 5: възможни напрежения между съпрузите. Смяна на жилището.
Отдалечаване в географско отношение. Понякога възникват въпроси от наследствено
естество.
Цикъл 6: свързване или раздяла. Благоприятен период за балансиране на
емоционалния живот, което обаче може да бъде влошено от възобновяването на
стари нерешени проблеми и които трябва да се разрешат паралелно. Сделки с
недвижими имоти (продажба, наемане или пък голяма и скъпа покупка). Грижи
свързани със здравето на близък човек. Поемане на многобройни отговорности
(в работата и в частния живот).
Цикъл 7: семейни проблеми. Закъснения или ограничения. Материални
притеснения. Спънки идващи от близки хора или с тяхна помощ. Крехко
здравословно състояние.
Цикъл 8: добри “вибрации” за обогатяване на наследството (инвестиране
в недвижими имоти, в скъпоценни камъни, започване на търговия, закупуване на
къща, на апартамент).
Цикъл 9: спорове, раздори в семейството или с близки. Добри отношения
с външни хора (контакти, откритост, активен обществен живот, увеличаване на
клиентелата и т.н.). Подобряване на връзките Ви с чужбина.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply