Работата – Персонална година 2

Въпреки честите предложения, които се представят с идването на година 2,
по-добре ще бъде да внимавате и да проявите търпение. И наистина през тази
година вашите чувства са подложени на силно изпитание. Вие “се движите” предимно
от чувствата си…., без да проявявате някаква загриженост от неудобства или
спънки.
Характерни особености и аспекти: помощи и често благоприятни случаи.
Възможности да намерите или да преоткриете едно равновесие във вашата дейност.
Ако е трудно вашето сътрудничество или професионалната асоциация, сега е
момента да я прекратите или да уредите проблема чрез конкретна промяна,
прекъсване на договор или промяна.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply