Posts Tagged ‘сътрудничество’

Реализация 2: сътрудничество, обединение, асоциация

Търсене на съюз.
Втора и трета реализации: нужда от уравновесяване на емоционалния живот
и връзките си (обединение, асоцииране или обратното)

Интимно число

Нужда от пълноценен, емоционален, дори брилянтен живот. Тенденция за
доминиране в семейството; във всички случаи отказ от зависимост или подтискане
от други.