Posts Tagged ‘пътуване’

Реализация 5: промени

Подходящ момент за
постигане по-голяма самостоятелност. Нови интереси, пътуване