Posts Tagged ‘отговорности’

Реализация 6: отговорности

Доминира брачния съюз: понякога се стига до развод,
когато животът в семейството пречи на реализацията. Добро професионално
израстване при положение, че е направен правилен избор.