Posts Tagged ‘изграждане’

Реализация 4: работа, изграждане

Избягвайте поемане на
рискове, които заплашват стабилността Ви, независимо в коя област.
Във всеки случай изисква се сериозна работа.