Posts Tagged ‘Избухливост’

Реализация 8: материално реализиране

Правилно
използване на енергията. Утвърждаване на името. Избухливост, особено по
отношение на едно по-консервативно обкръжение.