Posts Tagged ‘високо изпълнение’

Реализация 4/22: майсторство, високо изпълнение

Понякога опасност от претоварване или “пресилване”.
Емоционалния живот често пъти е пожертван.