Т а б л и ц и з а и н т е р п р е т а ц и я

Число на изразителност

Число 1: майсторство, умение, откривателство, творчество. В най-добрия
случай, предприятието е лидер в своята област.
Число 2: търговия и малки пласменти. Течни продукти (вода, алкохол,
петрол и т.н.). Продукти за широка консумация.
Число 3: комуникации. Търговски сектор. Обществени връзки. Пресата и
печата. Реклама. Съвети. Спорт. Развлечения. Драстична дейност.
Число 4: сгради. Гражданско строителство. Земни продукти. Индустрия.
Домакински и кухненски обзавеждания. Обзавеждане на бюра и офиси. Организация
на труда. Механично здравни структури.
Число 5: сделки в различни области. Промени и развитие. Транспорт.
Пътуване. Туризъм. Постоянна трансформация.
Число 6: ценни продукти и услуги. Творческа област, естетика, изкуство.
Ресторанти, мода, реклама, маркетинг. Управление на кадрите и постигане на
баланс.

Числото 7: изследване, обучение. Медицинска и научна област. Хуманни
науки. Фикция (кино, литература). Оригиналност, специализация.
Число 8: амбициозни реализации във всички сектори на човешката дейност
и предимно в сделките. Главните цели за постигане са: печалба, производителност,
рентабилност.
Число 9: международно развитие. Големи социални и хуманитарни асоциации.
Обслужване. Образование, право, личностни взаиомотношения. Туризъм и всякаква
дейност свързана с чужбина.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply