Персоналните години на компанията

Персоналните години се изчисляват както при човек (виж стр. 85). През
1996 година компанията Артус е през година 3, под влияние на дом 2 (вижте
значението на домовете и възрастта, отразени на стр. 86), на цикъл на своята
рождена дата 4, след което след 21 ноември 1996 година, ще бъде под влияние на
дом 1 и на цикъл 5. След тази дата се очакват значителни промени и бързо
развитие.

1996 година
Персонална година 3 (21 ноември)
———————————-
Цикъл 4 Цикъл 5
Дом 2 Дом 1
———————————-

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply