Главното предизвикателство

Главното предизвикателство се изчислява, както и за всеки индивид,
тръгвайки от датата на създаването му.

————————————
2 3 7
1 4
3
————————————-

Главното предизвикателство е числото 3: опасност от разпиляване и
разнопосочност в комуникацията и в ръководене на търговските операции,
(още повече, че жизнения път е изразен с числото 3.)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply