Пътят на живота

Пътят на живота е свързан с шансовете за продължителност на една връзка.
В идеалния случай два допълващи се жизнени пътя спомагат за продължителността и
качеството на създадена връзка повече отколкото еднаквите пътища на живот (с едно малко изключение за числото 5) или пък са изцяло конфликтни.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply