Парите – Персонална година 5

Ако човек е градил през цялата година и през предходната върху солидни
основи, текущата година ще ви предложи известен просперитет, тъй като
генералната тенденция е в посока към печалба и подобряване на материалното и
финансово положение. Рисковете, обаче трябва добре да бъдат огледани, всяка
безумна спекулация би могла да има лоши отражения (контролирайте и управлявайте
вашите импулси и прибързани реакции). Някои от фазите са много променливи.
Характерни черти: промени в дейността ви (и поява на допълнителни
печалби). Смелост. Усет в оценката на изгодните положения. Повишена заплата и
доходи. Улеснение в балансирането на бюджета ви. Нарастване на източниците за
доходи.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply