Влияние на астрологичните домове – Персонална година 5

Дом 1: творчески проекти и благоприятна търговска дейност. Повишаване
на енергийния потенциал. Нови сили.
Дом 2: подобрение на финансовия статут или на материалния живот (нови
шансове), но в началото при неясни обстоятелства. Внимавайте в спекулациите,
както и в инвестициите (или при различните покупки).
Дом 3: благоприятни пътувания. Изгодни начинания. Решаване на множество
проблеми. Добър цикъл за учене. Нови контакти и връзки. За тези, които са
свободни: среща и може би любовни връзки.
Дом 4: смяна на начина на живота (жилище, работа). Възникване на
проблеми в отношението ви с близък човек, което може да завърши с прекъсване на
тези връзки.
Дом 5: силно повишена активност. Отмора, развлечение, експанзия. Среща
или продължение на сантиментална връзка. Плодовитост, забременяване.
Дом 6: промени в работата. Смяна на службата: нов статут, нов пост.
Подобрение (въпреки някои напрежения и спънки, проблемите ще намерят бързото си
решение в процеса на работата).
Дом 7: договор или сътрудничество (по-скоро краткосрочни, тъй като
ангажирането е нестабилно през този период). Възможни са различни споразумения
в резултат на които ще ви бъдат предложени различни изгодни ситуации.
Дом 8: финансови загуби (или разходи), в резултат на крайности или
несъобразителност. Удобен момент да подобрите финансовата и материална помощ
(голям шанс при една покупка или сделка). Опасности от злополуки: избягвайте
силовите спортове и акробатика.
Дом 9: Голямо пътуване. Контакти на широка основа (публика, клиентела,
тълпа). Връзки с чужбина. Трансформации, ново положение в иерархията.
Дом 10: промени в работата (или значително изменение). Развитие,
модификации в административен или легален официален статут. Липса на стабилност
(размислете, преди да действате или да вземете решение).
Дом 11: успехи. Експанзия не без помощта и поддръжката на приятели или
вследствие на полезни връзки. Проектите ви са в изгодна позиция. Нови приятелски
връзки, но не е задължително да станат много близки, нито пък да са
продължителни.
Дом 12: юридически проблеми (или блокиране в дадена законова или
административна дейност). Душевно напрежение, разочарование, измама от лица, на
които силно сте вярвали, както в частния, така и в професионалния живот. Нисък
дух.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply