Реализация 9: универсалност

Реализация 9: универсалност.

Първа реализация: необходимост от адаптиране към една доста тежка околна
среда. Крехък емоционално. Евентуално промяна или пътуване, което спомага за
узряването. Може да се прояви призвание или идеал.
Втора и трета реализации: еволюция към живот с широки контакти, с
чужбина или с общности. Да се обърне по-специално внимание на крехкия и
нестабилен емоционален живот; нужда от по-интензивно отдаване на другите или
на някакъв идеал, понякога в ущърб на самия себе си или на близките си. Да се
внимава с чисто материалните цели. Трябва изключително точно да се определи в
какво именно ще се вярва.
Четвърта реализация: много работа в името на другите. Нужда от обмяна
на мисли и опит. Пътуванията, новите научни занимания са удачни, понякога смяна
на начина на живот. В известни случаи поемане на доста чужди задължения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply