Реализация 8: материално реализиране

Реализация 8: материално реализиране.

Първа реализация: нужда от развитие на практически усет.
По принцип продължителното обучение е малко препоръчително. Правилно
използване на енергията. Утвърждаване на името. Избухливост, особено по
отношение на едно по-консервативно обкръжение.
Втора и трета реализации: представят се изгодни моменти за прогресиране
в кариерата и успех. Търсенето на равновесие е доминиращо във всяко отношение.
Светкавични и блестящи шансове за успех, но не без преодоляване на спънки, дори
противопоставяне, понякога тежки неуспехи (но рядко окончателни). В някои случаи
продължително блокиране; трудно еволюиране.
Четвърта реализация: да поеме един активен и продуктивен начин на живот.
По принцип енергията е достатъчна. Понякога борба за постигане на материален
стабилитет и тежки отговорности. Рисковите ситуации не са изключени поради
непредпазливост, претоварване или стрес.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply