Реализация 7: Познания

Реализация 7: Познания

Първа реализация: необходимост от развитие на качества на разсъдливост
и анализиране, ученолюбие и изследователски умения. Детето се нуждае от
самостоятелност, но не трябва да се допуска подценяване емоционалното му
развитие. Доста ограничен личен живот, но приятелствата са многобройни. Понякога
затваряне в себе си или телесни проблеми.
Втора и трета реализации: период на нововъведения. Желание за друг
начин на живот. Да мисли повече за себе си, да си създава положение.
Представят ли се изгодни случаи биха могли много бързо да изменят пътя на
неговия живот. Пътувания, специализации, стажове са добре дошли. Да избягва
материални рискове. Емоционалните обвързвания са зряло обмислени. Понякога
наблюдаваме сериозни блокажи и емоционална изолираност.
Четвърта реализация: препоръчително е да води тих живот далеч от
шумните градове. Необходимост от обмисляне, от четене, от обучение или от отдих
сред природата или пътуване. Необходима е известна независимост. Риск от
изолация, материални проблеми и крехко здраве.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply