Реализация 6: отговорности

Реализация 6: отговорности

Първа реализация: една ранна конфронтация с отговорностите. Почит към
стойности и произход. Доста тежка семейна атмосфера, но като цяло
покровителстваща. Търсене на семеен партньор.
Втора и трета реализации: особено внимание е отделено на емоционалното
или семейно равновесие. Доминира брачния съюз: понякога се стига до развод,
когато животът в семейството пречи на реализацията. Добро професионално
израстване при положение, че е направен правилен избор.
Четвърта реализация: протекция и сигурност във всяко отношение, ако
живота Ви е тръгнал в правилната посока и още в началото на вашето реализиране
е вече стабилен. Понякога поява на закъснял сантиментален живот. В известни
случаи, поемане на тежки задължения, дни на робуване.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply