Реализация 5: промени

Реализация 5: промени.

Първа реализация: следете детето да израстне в среда благоприятстваща,
в диалог и обмяна на мнения. Желателна е известна самостоятелност, но прекалено
голямата свобода би имала отрицателни последствия. Да се овладее нервното
напрежение.
Втора и трета реализации: това е период на промени и развитие върху нова
основа. Стабилността не е гарантирана, но разцвета на възможностите е сигурен,
ако добре се адаптирате. Да се овладее избухливостта. Непредпазливост. Новите
запознанства и пътуванията са облагодетелствани.
Четвърта реализация: промяна в начина на живот. Подходящ момент за
постигане по-голяма самостоятелност. Нови интереси, пътуване… Внимание, по
отношение на материалната стабилност, която е доста крехка. Избягвайте
крайностите, които могат да се отразят вредно върху здравето ви.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply