Реализация 4/22: майсторство, високо изпълнение

Реализация 4/22: майсторство, високо изпълнение.

Първа реализация: виж точка 4.
Втора и трета реализации: професионални успехи или изключителна
творческа енергия. Благоприятни международни връзки. Контакти с общности или
държавни организации. Понякога опасност от претоварване или “пресилване”.
Емоционалния живот често пъти е пожертван.
Четвърта реализация: професионална дейност на много високо ниво, големи
реализации, дългосрочна продуктивност. За останалото, като в 4.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply