Реализация 4: работа, изграждане

Реализация 4: работа, изграждане.

Първа реализация: необходимост от лансиране на конструктивни инициативи
и от полагане на усилия. Не разчитайте много на външна помощ. Доста строго
обкръжение, дори ограничаващо инициативите.
Втора и трета реализации: стабилно положение, уравновесеност, ако се
работи сериозно при добра организация и дългосрочно. Избягвайте поемане на
рискове, които заплашват стабилността Ви, независимо в коя област.
Във всеки случай изисква се сериозна работа.
Четвърта реализация: растеж в кариерата. Период все още продуктивен,
поради избор или по необходимост. Стабилно равновесие. Понякога ограничения или
блокаж.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply