Реализация 2: сътрудничество, обединение, асоциация

Реализация 2: сътрудничество, обединение, асоциация.

Първа реализация: влияние на околната среда; търсене на собствен път.
Изгодни положения идващи от други. Търсене на съюз.
Втора и трета реализации: нужда от уравновесяване на емоционалния живот
и връзките си (обединение, асоцииране или обратното). Овладяване на дуализма.
Четвърта реализация: асоцииране, нови интереси. Нужда от култивиране на
приятелство и контакти. Да се следи за материалното и емоционално равновесие.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply